Natuurroute en educatie

Wij zijn met een enthousiaste groep mensen bezig met het oprichten van een natuurspeeltuin. We hebben de afgelopen tijd hardgewerkt om deze te kunnen realiseren.

Niet zomaar een natuurspeeltuin. Een speeltuin voor jong en oud, toegankelijk voor mensen met een beperking, en focus op bewegen natuur en groen. Deze speeltuin is er inmiddels.

Naast dat we bewegen een spelen van belang vinden, wisten we meteen vanaf het begin: wij willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen in een stuk voorlichting en natuureducatie. En nu zijn we nog op zoek naar samenwerkingen.
Hieronder onze wensen om ook een natuurroute en een stuk educatie aan de speeltuin te verbinden. Wij zitten midden in een prachtig natuurgebied.
Samenwerken kan zowel op financieel gebied ( sponsoring) als samenwerking om te kijken hoe je een bijdrage zou kunnen/ willen leveren aan dit mooie project.

Wellicht hebben jullie zelf een idee wat jullie rol of bijdrage zou kunnen zijn? Laat het ons zeker weten op natuurspeeltuinmegen@gmail.com

Toelichten werking dijk –                            2019: in ontwikkeling meedenker in project pop up museum rondom Mens & Maas.          

Toelichtingsbord belang Bijen                                              Nog geen financiering

Bloemen veld t.b.v Bijen/ vlinders                                       via zuiderwaterlinie wandeling (IVN) zijn er zaadjes gepland op meerdere locaties.

Uitzetten route met ‘tekenpunten’ 2019 In ontwikkeling, verwacht 2019: zal onderdeel worden van grotere route.  

Overzichtsbord dieren/ vogels  in gebied                     ✔


Audiovisuele route uitzetten via izi.travel.                    Geen kosten,bekijken behoefte in 2019. 

Plaatsen extra nestkasten                                                      ✔


Plaatsen  insecten hotel                                                             ✔


Plaatsen inheemse beplanting
  ✔

Werking zonne-energie                                                      Nog geen financiering


Doe- kaarten op website                                                           ✔zelfredzaamheid

Planning

  • Het kunnen meerdere onderdelen na elkaar worden
  • Voor plaatsing, en afstemming zullen we uiteraard contact hebben met gemeente en waterschap
  • aanleg, eventueel in fasen.

Onderhoud
Het onderhoud zal worden meegenomen in de onderhoudsronde van de natuurspeeltuin. Hier zijn al een aantal vrijwilligers bij betrokken.

Educatie samenwerkingen:
We zijn reeds contacten aan het leggen met diverse instanties om straks ook een stukje ‘live’ natuur educatie te kunnen doen. Dit kunnen wandelingen zijn, stukje voorlichting op locatie  over geschiedenis, landschap, natuur, etc.

Reeds gesproken met: regionale Imker Natasja, Ivn , NME Oss, Anka: wilde kruiden, Waterschap, heemkundekring

Advertenties